Държавите по света
Блог

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

15 Май 2012
52

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, наричаме най-често с името – Англия. Всъщност Великобритания се състои от четири исторически области – Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, обединени под скиптъра на английската корона. Територията на Обединеното кралство е 244 хил.кв.км., населението – 60,3 млн.души.
 
Великобритания е островна държава в Западна Европа, която е отделена от континента с протока Ламанш. В най-тясната си част протокът е известен с името си Па дьо Кале и е широк едва 32 км. Великобритания е типична морска държава. Няма място в страната, което да е отдалечено на повече от 120 км. от морето. Бреговата линия е дълга повече от 10 000 км., а през столицата Лондон преминава главният меридиан – Гринуичкият меридиан.
 
Географското положение на страната се е променяло през различните епохи. Така например до края на ХV век (1492 година – началото на Великите географски открития) Великобритания е в периферията на континента, встрани от основните търговски пътища.
 
Колонизирането на Новия свят (Америка) поставя страната на кръстопът на основните търговски връзки между Европа и Америка. Във Великобритания най-рано се установяват капиталистически отношения, тя е родината на промишления преврат, до средата на ХІХ век с право е наричана “фабрика на света”, имала е най-големия морски флот и най-голяма колониална империя в света. И това въпреки конкуренцията на страни като Франция, Германия, Испания, Португалия и Нидерландия. След норманското нашествие от 1066 година чужд завоевател не е стъпвал на нейна територия, въпреки участието на Великобритания в много военни конфликти.

Страната е известна със силната си привързаност към традицията. Така например автомобилното движение е ляво, англичаните отхвърлиха въвеждането на еврото като парична единица, тъй като са силно привързани към лирата стерлинга и едва от 1995 година приеха световните мерки за дължина, тежина и течности – до тогава се употребяваха традиционните мерки – миля, ярд, фунт и галон. Темпераурите се имерват по Фаренхайт, а не по Цeлзий. В герба на страната има жълт лъв и зелен кон.
 
Природни условия и ресурси
Белите варовикови скали по крайбрежието, са дали основание римляните да нарекат острова Албион /т.е. белия остров/. Великобритания е предимно равнинна и хълмиста страна. Най-високата част са Шотландските планини, с най-висок връх Бен Невис – 1343 м. Крайбрежието на Шотландия има фиордов характер. Равнинният и нископланински релеф не е пречка за прокарване на плавателни канали, автомобилни и ЖП пътища, както и за друга стопанска дейност.

Великобритания е богата на черни въглища /общите запаси се изчисляват на над 190 млрд.т./, на оловно-цинкови и медни руди, каменна сол и калиеви соли. В шелфа на Северно море са открити много големи запаси на нефт и природен газ.

Климатът на страната е океански – мек и влажен, с малки температурни разлики. Силно влияние върху него оказва течението Гълфстрийм, благодарение на което крайбрежието не замръзва и може да се осъществява целогодишно корабоплаване. Характерно е непостоянството в климата. На шега се казва, че в страната има един сезон през цялата година, защото в един ден могат да се проявят и четирите сезона. /Попитали един англичанин за лятото в Обединеното кралство, а той отговорил: “Зависи. Миналата година например беше в сряда.”/ Счита се, че англичанинът не се разделя с чадъра си, а мъглите са неотменна част от английския пейзаж.

Реките в Англия, макар и къси, са пълноводни и плавателни, а във фуниевидните си устия – естуари, са достъпни за океански кораби. Най-известната река е Темза, в естуара на която се намира столицата на Обединеното кралство – Лондон. Други по-големи реки са Мърси, Клайд, Севърн, в естуарите на които са разположени пристанищата Ливърпул, Глазгоу и Нюкясъл. Най-големите езера в страната са: Лох Ней, Ломенд и Лох Нес, свързано с легендарното чудовище Неси. Горите във Велиобритания заемат по-малко от 1/10 от площта й, въпреки илюзорното впечатление, което оставят множеството малки горички, паркове и отделни дървета.
 
Население и държавно устроство
Населението на островното кралство надхвърля 60 млн.души, от които 80 % са англичани, 15 % - шотландци, уелсци и ирландци, а 5 % - имигранти от бившите английски колонии. Английската народност се е образувала от дошлите от континента германски племена – англи, сакси и юти, които са се смесили със завареното местно население – бритите. От VІІІ-ХІ век към този микс се прибавят и норманите. Шотландците са известни с живописните си костюми, в които особен колорит внасят карираните им поли, както и със своите гайди.
 
Великобритания е високо урбанизирана страна – в градовете живеят над 85 % от британците. Страната е много гъсто заселена – над 245 души на кв.км., което я поставя на трето място в Европа – след Нидерландия и Белгия. Обособяват се големи градски агломерации, като Лондонската, Бирмингамската и др. В процес на формиране е английският мегалополис Лондон – Бирмингам – Манчестър, където живеят над 30 млн.души. Преобладаваща религия в Обединеното кралство е протестантството, като в Северна Ирландия /Ълстър/ доминират католиците. Това е един от основните проблеми на страната, тъй като е формирана радикална организация на ирландците – католици, наричаща се Ирландска републиканска армия /ИРА/. Тази организация се бори за откъсване на Ълстър от Обединеното кралство, като си служи и с крайни средства, включително атентати.

По форма на управление Великобритания е парламентарна монархия с двукамарен парламент – Камара на общините и Камара на лордовете. Правителството се излъчва от онази политическа партия, която има най-много депутати в Камарата на общините. Доминира двупартииният полититически модел с редуване в управлението на лейбъристите и консерваторите. Кралица Елизабет II има подчертано представителни функции, като управлява кралството от 1952 г.

Обединеното кралство се състои от четири исторически части: Англия със столицата й Лондон и по-големи градове – Бирмингам, Ливърпул, Манчестър, Шефийлд и други, Шотландия с административен център Единбург и най-голям град Глазгоу, Уелс с главен град Кардиф и Северна Ирландия с най-голям град Белфаст.
 
Стопанство
Английската буржоазна революция /1642–1649 г./ допринася за ранното развитие на капитализма. Великобритания е родина на този строй и дълго време е най-голямата колониална, търговска, морска, финансова, индустриална и военна сила в света.
 
Англичаните са верни на принципа, че “Който владе търговията, ще владее моретата, който владее моретата, ще владее света.”. В навечерието на Втората световна война Британската империя обхваща 34,6 млн.кв.км. /от които 18,8 млн.кв.км. са доминиони/, с население над 700 млн.души. Британските колонии, дониниони и ключови бази Гибралтар, Малта, Суец, Кипър, Хонконг, Сингапур и др., разположени по цялото земно кълбо, дават основание на британските политици гордо да твърдят, че слънцето никога не залязва над Британскта империя. След Втората световна война обаче империята се разпадна, като бившите колонии сега членуват в Общността на нациите /Британската общност/, в която има 49 страни.

Днес Великобритания е между седемте най-развити страни в света, т.е. е член на групата Г-7, в която влизат САЩ, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Традиционно добре е развита английската промишленост. Именно Англия е родината на индустриалния преврат в края на ХVІІІ век. Тук е изобретена парната машина, тъкачният стан, локомотивът, параходът и др. Към средата на ХІХ век Великобритания е давала 40 % от световната промишлената продукция и с право е била наричана “фабрика на света”.
 
Традиционно добре развити са били отраслите въгледобив, металургия, корабостроене, текстилна промишленост. През втората половина на ХІХ век обаче, поради факта, че икономиката на страната се обляга най-вече на колониите, Великобритания е изпреварена от САЩ и Германия. Поради противоречия с Германия за световно лидерство и борба за колонии избухва Първата световна война /1914-1918г./, загубена от Германия и нейните съюзници.
 
През ХХ век силно развитие в страната получават новите промишлени отрасли – автомобилостроене, самолетостроене, електротехника и електроника. В началото на ХХІ век Велокобритания разполага с модерна промишленост, с мощна енергийна база, добре развита черна и цветна металургия, много добре развито машиностроене и химическа промишленост, текстилна промишленост и др. Водещи английски компании са “Роял Дъч Шел”/в енергетиката/, “Бритиш Мотор Корпорейшън”, “Роувър”, “Ролс Ройс” /в автомобилостроенето/, “Дънлоп” /в химическата промишленост/ и др. Традиционно много добре развита е английската вълнено-текстилна промишленост в областта Йоркшир и памуко-текстилната промишленост с главен център Манчестър. Главни промишлени центрове са Лондон, Бирмингам, Ливърпул, Манчестър, Ковънтри, Глазгоу и др. Корабостроенето е един от емблематичните отрасли на Великобритания, като световна известност имат океанските лайнери “Куин Мери” и “Куин Елизабет”. Шотландия е известна с производството си на уиски, като между най-известните марки са “Джони Уолкър”, “Балантайс”, “Уайт Лейбъл” и др.
 
Селското стопанство на Обединеното кралство е модерно и високо интензивно, макар в него да са заети едва около 2 % от активното население. Водещият подотрасъл е животновъдството, за чието развитие има много добри условия – естествени ливади, пасища, фуражни култури и др. Особено добре развити са говедовъдсвото и овцевъдството. Страната задоволява около ¾ от потребностите си от селскостопанска продукция, като внася и редица селскостопански суровини, като вълна, памук, чай, южни плодове и др.

Транспортът на страната е много добре развит, като още през 1825 г. е построена първата ЖП линия между Стоктън и Дарлингтън. Традиционно много важна роля за британската икономика играе морският транспорт с главни пристанища Лондон, Ливърпул и Глазгоу. Лондонското летище “Хиитроу” е едно от най-натоварените в света, а най-голямата авиокомпания на страната е “Бритиш Еъруейз”.

Великобритания поддържа оживени икономически връзки главно с ЕС, със страните от Британската общност, със САЩ. Страната традиционно изнася машини и оборудване /автомобили, химически изделия, стомана/, нефтопродукти и медикаменти, а във вноса преобладават предимно суровини /руди, памук, вълна и др./. Лондон е една от финансовите столици на света, заедно с Ню Йорк и Токио, като световна известност има лондонското Сити, със своите банки и Лондонската борса.